Privaatheidsbeleid

English   Afrikaans

Opgedateer: Sept 21, 2014

Hierdie Privaatheidsbeleid verduidelik hoe inligting aangaande u versamel, gebruik word en aan Scriblr Education oorgedra word wanneer u ons webtuistes, mobiele toepassings en ander aanlyn produkte en dienste (gesamentlik genoem die “Dienste”) gebruik of andersins met ons kontak opneem.

Ons kan hierdie Privaatheidsbeleid van tyd tot tyd verander. Sou ons veranderinge aanbring, sal ons u in kennisstel deur die hersieningsdatum bo aan die dokument op te dateer, of in sommige gevalle, u met ‘n bykomende nota in kennis stel deur bv. die byvoeg van ‘n stelling op ons webwerwe se tuisblaaie of direk aan u die kennisgewing te stuur. Ons moedig u aan om ons Privaatheidsbeleid na te gaan wanneer u die Dienste betree om sodoende op die hoogte te bly van wysigings en maniere waarop u kan help om u privaatheid te beveilig.U Keuses

Privaatheidsinstellings

Deur instellings op ons Webwerf kan u kies of u foto’s wil neem wanneer vir die klasbywoning funksie.


Rekeninginligting

U kan inligting omtrent uself opdateer of korrigeer deur u rekeninginstellings te redigeer binne ons webwerf. Indien u wens om u rekening te wis, klik asseblief op ons “Besigheidsdetail” en dan op “Sluit Rekening”. Onthou dat ons sekere inligting, soos deur die wet vereis, sal behou, vir wettige besigheidsdoeleindes, of as deel van ons gereelde retensiepraktyk. Ons mag ook verskuilde of geargieveerde kopieë van inligting rakende u vir ‘n bepaalde tyd terughou.


Webtuisteinligting

Sekere aspekte van die Diens vereis toegang tot u kamera om toepassings te aanvaar (bv wanneer u gekies het om telkens ‘n foto te neem vir die wanneer u ‘n opsie kies.) Sou u later besluit om u toestemming terug te trek en ons daardeur verhoed om voortaan op u fotoneemtoepassings in te gaan, kan u dit doen deur die instellings as Administrateur te doen.


Koekies

‘n Koekie is ‘n eenvoudige tekslêer wat op u rekenaar of mobiele apparaat ge-installeer word deur die webwerf se bediener en slegs hierdie bediener is daartoe instaat om die inligting daaruit te lees of te onttrek. Elke koekie is uniek vir u webaftaster. Die koekie bevat anonieme inligting soos bv ‘n unieke identifiseerder, die pleknaam, syfers en getalle. Dit stel die webwerf instaat om dinge te onthou soos u webbladsywagwoord. Die meeste webaftasters is ingestel om koekies as ‘n reel te aanvaar. As u dit verkies, kan u u aftaster so instel dat dit webaftasterkoekies verwyder of verwerp. Hou asb in gedagte dat dit u is wat die koekies verwyder of verwerp. Dit kan die inlog van ‘n webbladsy beïnvloed en veroorsaak dat die wagwoord daagliks verskaf moet word.


Kennisgewings / Advertensies

Scriblr Education mag kennisgewings of waarskuwings op die webbladsy vertoon. U kan hierdie boodskappe / advertensies te eniger tyd onaktief maak deur die betaling van ‘n klein bedraggie van €10 per jaar om alle advertensies op die webwerf te stop.Versameling van Inligting

Inligting wat u aan ons verskaf

Ons versamel die inligting wat u direk aan ons verskaf. By voorbeeld versamel ons inligting wanneer u u rekening open, die Dienste gebruik om boodskappe te ontvang of te versend, foto’s via die webbladsyskerms versend, versoek om kliënteondersteuning of andersins gewone kommunikasie met ons. Die tipes inligting wat ons mag versamel, sluit in gebruikersnaam, wagwoord, eposadres, telefoonnommer en ander inligting wat u wens te verskaf.

Wanneer u handelinge op die webbladsyskerms kies, of boodskappe ontvang of verstuur, dan versamel, verwerk en berg ons die inhoud van hierdie boodskappe tydelik vir rekordhouding vir minstens 5 jaar op ons bedienaars. Dit word deur die meeste state vereis om besigheidsinligting te bewaar.


Inligting wat ons outomaties versamel waneer u die Dienste gebruik.

Wanneer u toegang neem tot ons Dienste, versamel ons outomaties inligting rakende u, insluitende:

 • Gebruiksinligting: Wanneer u ‘n handeling op ‘n webbladsy uitkies, boodskappe deur die ontvangsdame gelaat, lees, versamel ons inligting rakende hierdie boodskappe soos die tyd, datum, versender en ontvanger van die boodskap.
 • Log-inligting: Ons teken die inligting rakende u gebruik van die webwerf, insluitende u tipe webaftaster, taal, toegangstyd, bladsy bekyk en u Internet adres.
 • webbladsyinligting: Ons mag inligting versamel rakende die rekenaar of webbladsy wat u gebruik vir toegang tot ons Dienste, insluitende die hardeware model. Bedryfstelsel en uitgawe, MAC adres, unieke webbladsyidentifiseerder, foonnommer, Internasionale Mobiele Toerustingsidentiteit (Eng.: IMEI) en mobiele netwerkinligting.
 • Plaaslike Inligting: Met u toestemming mag ons die inligting rakende waar u webbladsy is, verkry, om u gebruik van sekere kenmerke van ons Dienste te fasiliteer en die spoed waarteen u webbladsy as mobiele of privaat webbladsy beweeg.
 • Inligting deur Koekies Versamel en ander Spoortegnolgie: Ons gebruik verskillende tegnologieë om inligting in te win. Dit mag die stuur van koekies na u insluit. Koekies is klein datalêers wat op u hardeskyf of in die webbladsygeheue geberg word om ons te help om ons diens aan u te verbeter.


Gebruik van Inligting

Ons kan u inligting vir verskillende doeleindes gebruik, insluitende::

 • Die verskaffing, instandhouding en verbetering van ons Dienste, insluitende die verskaffing van bykomende voordele en inhoud vir u bywoningsvereistes;
 • Die verskaffing van produkte en dienste wat u aanvra, prosestransaksies en die verstuur van aanverwante inligting;
 • Antwoord op u opmerkings, vrae en versoeke en die verskaffing van kliëntediens;
 • Versend aan u tegniese kennisgewings, opdaterings, veiligheidswaarskuwings, ondersteuning en administratiewe boodskappe;
 • Kommunikeer met u rakende produkte, dienste, aanbiedings, promosies, belonings en gebeurtenisse wat deur Scriblr Education en ander aangebied word, die verskaffing van nuus wat ons dink vir u van belang sal wees;
 • Die monitering en ontleding van tendense, gebruike en aktiwiteite in verband met ons Dienste;
 • Die verpersoonliking en verbetering van die Dienste; die verskaffing van advertensies, inhoud of kenmerke wat aanpas by gebruikers se profiele en belange;
 • Die aaneenskakeling of kombinering van inligting wat ons van ander verkry en wat ons help om u behoeftes beter te verstaan en aan u ‘n beter diens te verskaf;
 • Die opspoor, naspeur van bedrieglike, ongemagtigde of onwettige aktiwiteite om dit aan die man te bring en
 • Die verwerkliking van enige ander doelstelling waarvoor ons die inligting versamel het.

Scriblr Education is in Suid Afrika gesetel en die inligting wat ons versamel word deur die Suid Afrikase wette beheer. Deur toegang of die gebruik van die Dienste, of andersins, of die verskaffing van inligting aan ons, verleen u toestemming dat ons die verkreë inligting mag verwerk en versend na Suid Afrika en ander lande.


Deling van Inligting

Ons mag inligting van u, soos volg, of soos anders in hierdie Privaatheidsbeleiddokument beskryf is, deel:

 • In antwoord op ‘n wetlike proses of versoek om inligting, as ons daarvan oortuig is dat dit in ooreenstemming met enige toepaslike wet, reël of regulasie is;
 • Om potensiële skendings van ons gebruikersooreenkomste of beleid na te gaan of reg te stel, insluitende die beskerming van die regte, eiendom en veiligheid van Scriblr Education, ons gebruikers of ander;
 • In verband met, of tydens onderhandelinge, of enige samesmelting, verkoop van maatskappybates, finansiering of verkryging van al die of ‘n gedeelte van ons besigheid deur ‘n ander maatskappy en
 • Met u instemming of volgens u instruksie.

Ons mag ook die saamgevoegde of identiteitontneemde inligting, wat redelikerwys u identiteit verberg, met ander deel.


Ontledingsdiens deur Ander Verskaf

Ons mag ander instansies toelaat om namens ons ‘n ontledingsdiens te lewer. Hierdie entiteite kan koekies, webbakens en ander tegnologië gebruik om inligting te bekom rakende u gebruik van die Dienste en ander webtuistes, insluitende u IP adres, webaftaster, bladsye bekyk, die tyd daaraan bestee om die bladsye te lees, skakels benut en omskakelingsinligting. Hierdie inligting mag gebruik word, onder andere, om inligting na te spoor en te ontleed, die gewildheid van sekere inhoud te bepaal en u aanlyn aktiwiteite beter te kan begryp.


Sekuriteit

Ons pas redelike maatreëls toe om te help om daardie inligting wat op u betrekking het teen verlies, diefstal, wangebruik en ongemagtigde gebruik, openbaarmaking, verandering en vernietiging te beskerm.


Kontakbesonderhede

Om ons te kontak epos ons asseblief by support@scriblreducation.com

Scriblr Education .
Suid Afrika